BOEKEN ZIJN ER IN ALLERLEI MATEN, VORMEN EN THEMA’S. HET BOEK MOET METEEN AANSPREKEN BIJ DE DOELGROEP

Wanneer je een boek in handen hebt, krijg je er meteen een bepaald gevoel bij. Dit gevoel moet natuurlijk naadloos aansluiten bij de inhoud. Beeld en typografie zijn daarin cruciaal. Een grafisch ontwerper kan zich onderscheiden door erg precies te zijn met details. Of zoals we zelf vaak zeggen; een detail is geen detail.

HET ENE BOEK LEEST LEKKERDER DAN HET ANDERE BOEK, HOE KAN DAT NOU?

Een grafisch ontwerper heeft veel invloed op de leesbaarheid van een boek. De ideale regellengte van een boek is zo’n 10 tot 12 woorden. Wanneer het korter dan 10 woorden is, moet je erg vaak switchen naar de volgende regel. Heb je (veel) meer dan 12 woorden per regel, dan heb je de kans dat je oog de regel niet meer kan volgen en je per ongeluk verspringt naar een andere regel. Voor mensen met dislectie is dit erg vervelend.

LUCHTIGHEID EN VLAKVERDELING ZIJN BEPALEND VOOR EEN PLEZIERIGE AANBLIK VAN EEN BOEK

Ook het lettertype is van groot belang, gebruik je schreefloze of juist een schreefletter. Is de letter compact of juist open, loopt de letter dicht bij drukwerk of blijft hij juist helder. Oogt een pagina erg grijs, dan is interlinie waarschijnlijk te klein. Lijkt de pagina helemaal volgestouwd, dan zijn de witmarges rondom te klein.