HET FEESTELIJKE AFSCHEIDSLOGO IS EEN COMBINATIE VAN HET GESCHILDERDE WAPEN UIT 1613 EN HET GESTILEERDE LOGO UIT 2011

Tsjerk van Heerma ontwierp het eerste wapen van Menaldumadeel, hij was destijds grietman (openbaar aanklager/burgemeester) van de grietenij (bestuursgebied) Menaldumadeel. Hij ontwierp het wapen op basis van zijn eigen leven. De eikel komt uit zijn eigen familiewapen, de ruit uit het familiewapen van zijn eerste vrouw Walta en de schelp komt van de familie Juwkema (één van de drie belangrijke adellijke families in Menameradiel). De eenhoorn is waarschijnlijk afkomstig van de christelijke eenhoorn. Deze staat voor een gevaarlijk dier dat zich alleen door een maagd laat temmen, in dit geval zijn vrouw Walta dus.

DE GEMEENTE MENAMERADIEL NEEMT OP EEN FEESTELIJKE MANIER AFSCHEID VAN DE INWONERS

Op 1 januari 2018 ging Gemeente Menameradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gemeentebestuur wilde graag samen met alle inwoners van Menameradiel in 2017 feestelijk afscheid nemen van de gemeente. Dit gebeurde door verschillende evenementen te organiseren of mede mogelijk te maken: een muzikaal afscheid, tentoonstellingen over de geschiedenis van onze gemeente, een theaterspektakel en wandeltochten.

DE CHAGRIJNIGE EENHOORN WERD IN HAAR AFSCHEIDSJAAR TOCH NOG VRIENDELIJK

De Gemeente Menameradiel Nimt ôfskied fan jo. Deze wapenspreuk (motto) is in het logo verwerkt, omringd door feestelijke ballonnen en confetti. Een leuk detail is, dat de eenhoorn in haar afscheidsjaar toch nog wat vriendelijker kijkt dan voorheen. Het algemene feestlogo kreeg meerdere varianten voor de verschillende thema’s; Kaatsen, wandelen, muziek, cultuur en exposities.