DE GEMEENTE URK MAAKT ZICH KLAAR OM IN 2050 CO2 NEUTRAAL, CIRCULAIR EN KLIMAAT-ADAPTIEF TE ZIJN

In het Klimaatakkoord worden een aantal thema’s vermeld. Dat zijn de concrete terreinen waarop de inspanningen om de CO2 uitstoot terug te dringen zich focussen. Urk kiest voor de volgende vier thema’s; Energie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Mobiliteit.

ALLE PARTIJEN ERBIJ BETREKKEN, INFORMEREN EN STIMULEREN TOT HET GEZAMENLIJK DOEL IS BEREIKT

De komende jaren gaat de gemeente Urk bedrijven, bewoners, bestuur, scholen en maatschappelijke instellingen vragen om samen de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 te behalen.

TOEGANKELIJKE EN DUIDELIJKE VISIE MET MOOIE FOTO’S EN DUIDELIJKE SCHEMA’S, TABELLEN IN INFOGRAPHICS

Een duurzaamheidsvisie moet toegankelijk en goed leesbaar zijn voor iedereen. Een ruim opgezet document met een goede balans van tekst, beeld en infographics.