logo

De Keatsfreon 2010

De Keatsfreon 2010

Wederom een fleurige uitgave met artikelen over kaatshistorie, kaatscultuur, kaatsdocumentatie en bijdragen met een meer beschouwend karakter.

De kaatshistorie komt aan bod in een artikel van Rynk Bosma over Johan Jansen, in een stuk van Pieter Breuker over een internationale sportmanifestatie uit 1892 en in een verhaal van Josse de Haan over zijn vader en kaatsballenmaker Izaäk de Haan.

De kaatscultuur wordt vertegenwoordigd door Baukje Wytsma die dicht over een “persspiler”, door Janneke Spoelstra die probeert achter het karakter van de klaeifries te komen, door Leendert Ferwerda die wil “zwerkkaatsen en door Siets Ypenga die vertelt over haar ervaringen bij de voorstelling over “de striid om de sulveren bal”.

Theo Kuipers werpt zich op de kaatsdocumentatie met een analyse over het pad van Freulewinnaar tot PC-kaatser, met een beschrijving over een nieuwe kaatswebsite en met de jaarlijkse kaatskroniek. Tineke Jansma komt met een jaarverslag over het kaatsmuseum en de Belgische Bondstrainer Geert Vandervelden komt met een verhaal over het kaatsmuseum in Ath.

Het duo Potjer/Burgers vertelt over het kaatsen in Gelderland. Actueel is het interview dat Wio Joustra had met Tjalling van den Berg over zijn boek “Coachen, Vinden, Binden, Scoren.”

Klant:De vrienden van het Kaatsmuseum
Datum: september 06, 2013