logo

De Keatsfreon 2014

De Keatsfreon 2014, i.o.v. De Vrienden van het Kaatsmuseum, is weer uit! In deze uitgifte ook 3 spreads met grafieken en infographics over het Damesbond NK Dames. Wil je de infographics in hoge resolutie zien? Wordt dan ‘Vriend’ van het kaatsmuseum en ontvang de jaarlijkse uitgave.

De inhoud van De Keatsfreon 2014
– ‘Kaets of min en heeft geen val, sonder over-gaenden bal’  |  Shannon van Muijden
– Meer dan kaatsen  |  Karel Nijman
– Wier: dubbel goud  |  Gerrit Lettinga    
– Het keatskofferke van Æbe Haima  |  Ant Haima
– Oerrûn!!  |  Jan Hospes            
– De ûnsichtbere bân  |  Abe de Vries        
– Infographic Damesbond NK Dames  |  Durk Oosterman/Leen Pieterse/Mark van Houten
– Is keatsen erflik?  |  Theo Kuipers    
– De geast is út de flesse!  |  Bauke Frans Nicolai    
– Huzumer toande him in sportyf ferliezer Binsma’s gjalp ‘Hy hat oan west’ besliste de Freule fan 1949  |  Pieter de Groot
– Kaatslegende: “Grutte Obe”  |  Pieter Tolsma    
– Aardbeien zorgden er mede voor dat Bolsward won  |  Carina Twerda    
– Jaarverslag 2013 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en ‘Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’  |  Frans Dijkstra
– Keatskronyk 2013  |  Theo Kuipers

Klant:De Vrienden van het kaatsmuseum
Datum: april 08, 2014