logo

De Keatsfreon 2017

FRANEKER – Het eerste exemplaar van De Keatsfreon 2017 is vrijdag in het Keatsmuseum door Jan Metselaar overhandigd aan PC-voorzitter Ids Hellinga.

De Keatsfreon is een jaarlijkse uitgave van De vrienden van het Kaatsmuseum. De uitreiking was voor het eerst in het museum. In het oude museum was daarvoor de ruimte te beperkt. De organisatie had van de gelegenheid gebruik gemaakt dit feestelijk aan te pakken en onder het genot van een hapje en een drankje het eerste exemplaar uit te reiken aan een prominent persoon. Het is de bedoeling hier een jaarlijkse traditie van te maken.

De vrienden van het Kaatsmuseum is een groeiende groep mensen die het museum financieel ondersteunt. De laatste jaren heeft het aantal leden een flinke groei doorgemaakt. Het museum wordt nu financieel ondersteund door 560 leden.

Het Keatsmuseum zegt blij te zijn met de ‘Freonen’ die volgend jaar al 25 jaar het museum steunen: ,,Dat heeft een grote waarde voor het museum. Het zorgt voor verbondenheid van de kaatsliefhebbers met het museum.”

De Keatsfreon valt deze week bij alle leden van de Vrienden van het Keatsmuseum door de brievenbus. PC-voorzitter Hellinga over zijn eerste exemplaar: ,,Hjir bin ik it hiele wykein wol mei ûnder de pannen. It is in hiel ynformatyf en moai boekje, ik sil it mei nocht lêze.”

Zelf schreef Hellinga een artikel voor het boekje waarin hij terug blikt op het plotseling overlijden van Joop van der Veen. Het 58 pagina’s tellende boekje is een aanrader voor kaatsliefhebbers met interviews, veel historie, het jaarverslag van de exploitatie van het museum en een overzicht wat er allemaal in het kaatsjaar 2016 gebeurde.

Het museum zelf zit ondertussen niet stil. Er zijn nieuwe items aan het museum geschonken, die binnenkort hun plekje zullen krijgen.


Bron: www.franekercourant.nl | tekst Suwarda Vis

Klant:De Keatsfreon
Datum: maart 19, 2017