logo

De dichters en de filosofen

De dichters en de filosofen

Welke wijsgerige aspecten speelden een rol in de poëzie van de belangrijkste Nederlandse dichters rond 1900? Voor het eerst wordt in deze bundel essays kennis over de filosofische component in het werk van Albert Verwey, Henriëtte Roland Holst, P.C. Boutens, J.H. Leopold, Obe Postma en J.A. dèr Mouw samengebracht en heroverwogen. De auteurs zoeken in hun oeuvre ieder op hun eigen wijze naar het verband tussen filosofie en poëzie.

Bij alle onderlinge verschillen laten de dichters zich wel verenigen op het punt dat ze in hun poëzie naar een eenheid streven, waarin het persoonlijke en het individuele als in een groter verband zijn opgenomen.

Klant:Friese Pers Boekerij
Datum: september 06, 2013