logo

Fries Kampioenschap Fierljeppen Winsum

Het programma van het Fries Kampioenschap Fierljeppen te Winsum wordt uitgedeeld bij aanvang van de wedstrijd. Het publiek kan hierin de uitslagen bijhouden en wat meer informatie krijgen over de historie van het FK en andere leuke fierljep items.

In Winsum wordt sinds 1957 het Fries Kampioenschap (FK) Fierljeppen versprongen. Het FK is voor fierljeppers vergelijkbaar met de PC binnen het kaatsen. Een wedstrijd waar het hele fierljepseizoen naar toe wordt geleefd en de belangrijkste Friese fierljepwedstrijd.

Van 1957 tot 1985 werd het Frysk Kampioenschap gehouden op een eendaagse accommodatie op de Skâns over de Sint Japik. Vanaf 1985 worden de wedstrijden gehouden op de vaste accommodatie op het sportveldencomplex “Oer It Dok”.

Klant:Fierljep Feriening Winsum e.o.
Datum: augustus 22, 2016