logo

Gebiedsteam Menameradiel

Gebiedsteam Menameradiel is de centrale plek voor alle vragen op het gebied van (Jeugd)Zorg, Welzijn en Werk. Het gebiedsteam biedt hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners van de gemeente. Dit team bestaat uit twaalf professionals uit verschillende organisaties van de gemeente, MEE Friesland, Welzijn Middelsee, Welzijn Centraal, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân, GGD Fryslân en Bureau Jeugdzorg Friesland.

Logo / huisstijl
Het logo is gebaseerd op het arceren/markeren van een gebied. (Jeugd)Zorg, Welzijn en Werk is een breed werkgebied, waarbij het belangrijk om prioriteiten te bepalen. De personen of gezinnen die hulp krijgen worden zo veel mogelijk door 1 persoon geholpen, zodat er wederzijdse vertrouwen ontstaat. Op deze manier worden de belangrijkste zaken van desbetreffende personen of gezinnen aangepakt en verbetert.

In de gehele huisstijl is het arceren/markeren doorgevoerd, waardoor er een herkenbare identiteit ontstaat.

Klant:Gebiedsteam Menameradiel
Datum: maart 01, 2015