logo

Geen honinck soet sonder bitter gal | Bornmeer

Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum

Agatha Tjaerda van Starckenborgh (1620-1670) stamt uit een oud adellijk Fries geslacht. Zij is getrouwd met Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; het echtpaar woont op Groot Terhorne te Beetgum, of ‘Horn’, zoals zij hun huis zelf noemen. Het is een van de centra van de Friese adel. De bewoners bewegen zich in de hoogste kringen van de provincie. Van de auteurs verschenen eerder Friese pioniers in Amerika (1998), Adeldom verplicht (2010) en Liauckema State en haar bewoners (2013).

Auteurs: SIEGER RODENHUIS & GEERTJE KINGMA

Klant:Uitgeverij Bornmeer
Datum: oktober 09, 2017