logo

Kniepertjes voor Babunga

Veel kinderen in Babungo – vooral meisjes – gaan niet naar school.
Het schoolgeld kan niet worden betaald, ouders hebben aids of er spelen andere problemen in het gezin. De stichting Sanne Luna Foundation zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk kansarme kinderen onderwijs volgen.

We doen dat onder andere door:
het schoolgeld, boeken en uniform te betalen
schoolspullen te leveren, zoals schriften, pennen en etuis, leerkrachten te ondersteunen bij het oplossen van problemen, het verblijf in een kindervakantiekamp te betalen

De gehele opbrengst van onze kniepertjes actie gaat naar de foundation

Helpt u mee?!

Klant:Sanne Luna Foundation
Datum: november 02, 2016