logo

Onderzoeksgids

De onderzoeksgids van de Groninger Archieven is herzien en aangevuld en beschikbaar. De gids begint met een algemene tekst over het doen van onderzoek in de collecties van de Groninger Archieven én een stappenplan. Dan volgt uitleg over vijf onderzoeksthema’s, waar veel belangstelling voor bestaat: familie, schepen en schippers, panden, boerderijen en militairen. Dit laatste thema stond niet in de eerste editie. Voor deze onderwerpen geven wij tips voor de aanpak van uw onderzoek en een bronnenoverzicht. Daarnaast behandelen wij continu het aanbod op internet en de mogelijkheden in de studiezaal.

Ook bevat de gids uitleg over veel gebruikte bronnen, zoals akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, memories van successie, notariële akten en verzegelingen, boedelinventarissen en kadastrale archieven.

Klant:De Boekenmakelaar / Groninger Archieven
Datum: september 06, 2013