logo

Opening dorpshuis

heropening dorpshuis

Opening dorpshuis Boksum

Afgelopen zaterdag 6 oktober 2012, was de heropening van het nieuwe dorpshuis “It String” te Boksum.

Alles werkte mee, het gebouw was geweldig aangekleed, er waren veel mensen en de weergoden waren ze goed gezind. Vele maanden van intensieve arbeid, zeker door de vele vrijwilligers, hebben er voor gezorgd dat er nu een prachtig nieuw gebouw staat. Een gebouw met multifunctionele mogelijkheden.

Vele financiële ondersteuners zoals Gemeente Menaldumadeel, Provincie Fryslân, Wonen Noordwest Friesland, Het Oranjefonds, Het VSB fonds en nog enkele kleine fondsen hebben met elkaar een goede basis voor dit geweldige gebouw gelegd.
Het dorpshuis bestuur is er trots op maar ze realiseren zich ook dat ze in de toekomst steeds alert moeten zijn, elke tijd vraagt zijn oplossingen. Met de kennis van vroeger, de inzet van nu en de uitdagingen voor de toekomst hebben ze Boksum op de kaart kunnen zetten.

bron: www.wonennwf.nl

Klant:Dorpshuis It String
Datum: september 06, 2013