logo

Us Jier feestelijk afscheidslogo Gemeente Menameradiel

Het feestelijke afscheidslogo is een combinatie van het geschilderde wapen uit 1613 en het gestileerde logo uit 2011.

Tsjerk van Heerma ontwierp het eerste wapen van Menaldumadeel, hij was destijds grietman (openbaar aanklager/burgemeester) van de grietenij (bestuursgebied) Menaldumadeel. Hij ontwierp het wapen op basis van zijn eigen leven. De eikel komt uit zijn eigen familiewapen, de ruit uit het familiewapen van zijn eerste vrouw Walta en de schelp komt van de familie Juwkema (één van de drie belangrijke adellijke families in Menameradiel). De eenhoorn is waarschijnlijk afkomstig van de christelijke eenhoorn. Deze staat voor een gevaarlijk dier dat zich alleen door een maagd laat temmen, zijn vrouw Walta dus.

De Gemeente Menameradiel ‘Nimt ôfskied fan jo’. Dit laatste is als een wapenspreuk (motto) in het logo verwerkt, omringd door feestelijke ballonnen en confetti. Een leuk detail is, dat de eenhoorn in haar afscheidsjaar iets vriendelijker kijkt dan voorheen.


Feestelijke aftrap Us Jier 6 april

Op 1 januari 2018 gaat Menameradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Een memorabel feit als u zich bedenkt dat Menameradiel al in de tweede helft van de 14de eeuw voor het eerst werd genoemd. Een gebied met een rijke geschiedenis van trotse dorpen aan de Middelzee met prachtige bebouwing. Het gemeentebestuur wil graag samen met alle inwoners van Menameradiel in 2017 feestelijk afscheid nemen van onze gemeente. Dat doen we door een aantal evenementen te organiseren of mede mogelijk te maken: een muzikaal afscheid, tentoonstellingen over de geschiedenis van onze gemeente, een theaterspektakel en wandeltochten. Ook gaan we op zoek naar de verhalen van Menameradiel. Om ze vast te leggen en om ze door te geven aan de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gaat om Us Jier, in 2017.

Bron: www.menameradiel.nl

Klant:Gemeente Menameradiel
Datum: maart 29, 2017