EEN VROLIJKE, KLEURIGE HUISSTIJL DIE JONG EN OUD AANSPREEKT

Voor de Protestantse Gemeente Terpoarte te Boksum, Blessum en Deinum heb ik een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. Het logo is gebaseerd op het vorige logo, waarbij de drie driehoekjes herkenbaar waren. Dit zijn de drie kerken die verbonden zijn en in elkaar haken. Er worden veel illustraties gebruikt om een informeel en open karakter te verbeelden.

DE VERBINDENDE FACTOR IN BOKSUM, BLESSUM EN DEINUM

Terpoarte wil een verbindende factor zijn in Boksum, Blessum en Deinum door regelmatig activiteiten te organiseren die voor alle inwoners geschikt is, dus niet alleen voor gemeenteleden.

KLEURGEBRUIK STAAT IN RELATIE MET HET FRIESE LANDSCHAP

Het kleurgebruik is hoofdzakelijk groen, wat refereert aan het Friese landschap, terpen, etc. De kleuren van de Activiteitengids zijn roodbruin, wat refereert naar de oude rode stenen kerkmuren.